Kurczak 1 – wczesny

Przeznaczenie / opis

mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt ras nieśnych od1 do 42 dnia życia

Dawkowanie

podawać do woli

Kurczak 2 -późny

Przeznaczenie / opis

mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt ras nieśnych od 7 tyg. do 16 tyg. życia

Dawkowanie

podawać do woli

Brojler starter

Przeznaczenie / opis

mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt ras rzeźnych do 15 dnia życia

Dawkowanie

podawać do woli

Brojler grower

Przeznaczenie / opis

mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt ras rzeźnych od 15 dnia życia do 5 dni przed ubojem

Dawkowanie

podawać do woli

Nioska zagroda

Przeznaczenie / opis

mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kur niosek

Dawkowanie

podawać do woli

Nioska ogólnoużytkowa „dj”

Przeznaczenie / opis

mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kur niosek

Dawkowanie

podawać do woli

Nioska bez gmo

Przeznaczenie / opis

mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kur niosek

Dawkowanie

podawać do woli

Gęś kaczka 1

Przeznaczenie / opis

mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla piskląt gęsi i kaczek od 1 do 42 dnia życia

Dawkowanie

podawać do woli

Gęś kaczka 2

Przeznaczenie / opis

mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla gęsi i kaczek od 40 dnia życia

Dawkowanie

podawać do woli

Indyk starter

Przeznaczenie / opis

mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla indyków od 1 dnia do 4 tygodnia życia

Dawkowanie

podawać do woli

Indyk grower

Przeznaczenie / opis

mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla indyków od 5 tyg tuczu do 6 dni przed ubojem

Dawkowanie

podawać do woli